Delesega Gyula – Temesvári Kalauz / Szabadfalu

Tartalomjegyzék

Bár mind VII. kerület, Szabadfalu, azaz Freidorf sorszáma szerint az előbbiek után következik, ezeknél sokkal régebbi település, mely önálló község volt 1951-ig. Megközelíteni, Józsefváros felől a legcélszerűbb.

A régi Szabadfalu eredeti német lakossága több hullámban lett betelepítve, 1720-1730 között, 1763 után, leginkább Lotharingiából és Elzászból. Van azonban Szabadfalu-újtelep is (Neufreidorf), nagyobbrészt a két világháború között létesült a parktól a vasúti töltésig húzódó részen, mikor a cukorgyár eladta munkásainak a felparcellázott területet.

Petőfi emlékmű (Fotó: Orosz Sándor)

182.kép – Petőfi emlékmű

A Belváros, majd Józsefváros felől a Hunyadi úton (bd. 16 Decembrie 1989), majd rátérve a Szilágyi utcára (str. Ion Budai Deleanu) és áthaladva a Moravicára, Buziásfürdőre, Resicabányára tartó vasút töltése alatt, érünk Szabadfalura. Először tekintsük meg a pţa. Petőfi Sándor tér parkjában a Petőfi emlékművet (182. kép), ahová 1990. óta, március 15-én koszorúzásra gyűlnek Temesvár magyarjai. Petőfi profilból ábrázolt domborművének alkotója Sípos András szobrász (ő fedezte fel Varga Albert festőművész és Gallas Nándor szobrász tehetségét). Az emlékmű felirata: Ezen a helyen állott 1849. évben / Bem József / honvéd altábornagy főhadiszállása / a melyben 1849. évi május hó 3. án / PETŐFI SÁNDOR / hazánk koszorús lantosa honvéd / őrnagyi kinevezését kapta.- / Ezen történeti tények örök emlékéül / 1912. évi November 10. én / állíttatott fel ezen emlékmű / közadakozásból.

A közelben egy másik emlékmű is áll, az 1914-1918 között elesett freidorfiaknak. Az egy Peter Magyar kivételével, német nevek vannak rajta (köztük egy Jakab Weissmüller).

Az emlékmű hátától a str. Nicolae Andreescu-n jobbra térve a str. Nicolae Filimon-ra, majd annak a végén balra, nem túl messze, a városnegyed szélén (str. Anton Bacalbaşa 65/A) avatta fel az Értetek (Pentru Voi) Alapítvány 2007. március 23-án a Tácsi László Napközi Otthont. Tácsi László temesvári tanár több mint harminc esztendőn keresztül meghatározó személyisége volt a helyi tanügynek – nem csak a magyarnak. Mint szaktanár és tanfelügyelő, 1990. után több civilszervezet vezetőségi tagja volt. Pszichológusként és tanárként a fogyatékkal élőknek szentelte figyelmét, éveken át a Tanfelügyelőség szakvezetőjeként több nemzetközi projektet indított és valósított meg. Tevékenysége elismeréseként az Értetek Alapítvány központja a nevét viseli.

Johnny Weissmüller sokszoros úszóbajnok, a későbbi Tarzan filmek főhőse feltételezések szerint itt született 1904. június 2-án, mielőtt a szülei 1907-ben kivándoroltak Amerikába (meghalt ott, 1984-ben). Most is élnek oldalági rokonai, itt Temesváron (Preitl család).

Johnny Weissmüllerék háza körül nagy a bizonytalanság: 2004. június 5-én román nyelvű emléktáblát helyeztek el, szemtanúk szerint az apjára nagyon hasonlító, Amerikából hazalátogató 65 éves fia és Gheorghe Ciuhandru polgármester jelenlétében a Petőfi tér 6. számú házán, bár Weissmüller szülei nem itt, hanem a 8. szám alatt laktak, házbérben. Állítólag azért helyezték ide, mert az idők folyamán a 8. számú házat teljesen újraépítették és ez, a 6. számú hasonlít valamennyire a régi 8. számúra. Távolabb, a str. Contemporanului 2. szám lakói a szerzőnek azt állították, hogy ebben laktak Weismüllerék és ők, a lakók, vagy 35 éve valami leszármazottól vették meg és a házuk hátánál lévő ház Johnny Weissmüller apjának a testvéréé volt. Az a vélemény is fennáll, hogy éppen a 2. számú ház volt Johnny Weissmüller apjának a testvéréé,(aki többször is hazajárt Amerikából) és a str. Ion Slavici 107. számú ház volt Johnny Weissmüller anyai nagyapjáéké (Konrad Kersch, a falu cipésze), azaz a Cukorgyár felől jövet, beérve Szabadfalura, a 3-as villamos megállójával szemben, az út jobboldalán. Erre a házra 1929-ben még egy szobát építettek az utcai fronton59.

Szabadfalui római katolikus plébánia (Fotó: Orosz Sándor)

184.kép – Szabadfalui római katolikus plébánia

Sétáljunk innen tovább, a délnyugatra tartó str. Ion Slavici-on. Jobboldalt, nagyon közel, keresztet találunk (állítatta a Mayer Anton család, 1916) a str. Ardealului – str. Podgoriei kereszteződésében, mely a régi fatemplom helyét jelöli.

Szabadfalui római katolikus templom (Fotó: Orosz Sándor)

183.kép – Szabadfalui római katolikus templom

Utunkat folytatva, még láthatunk néhány, a XX. század elején épült jellegzetes sváb házat. Ezek közé beépülve van az 1772-1777 között épült alacsony mennyezetű, Szent Rókusnak szentelt barokk templom (183. kép), melynek tornyát sisakosra cserélték 1879-ben. Az egyházközséget 1725-ben alapították az irgalmasrendi barátok. A templom egyik oldalán nagy, háromnyelvű márványtábla mutatja, hogy ez a plébánia épülete (184. kép, plébános Ft. Wohnert László). Temesvár ostromakor itt szállt meg Bem tábornok, 1849-ben. Másik oldalán a templomnak a Caritas által fenntartott Anya-gyermeke Ház van.

Térjünk vissza a villamossínek mentén a Józsefvárosba. A park közvetlen szomszédságában elhaladunk az Autós Iskola panel-épületei előtt, majd Szabadfalu-újtelep szélén, a Torontálkeresztesre – egykor, Módosra (most országhatár van köztük) – tartó vasúti töltés mellett és elérkezünk a színes csempékkel fedett ortodox templomhoz. Ez 1975-1980 között épült, és a Szentlélek eljövetelének szentelték. Festette Ion Sulea Gorj és segédje, Ioan Someşan. Rögtön ezután átmegyünk a Moravicára, Buziásfürdőre, Resicabányára tartó vasút hídja alatt, és másik oldalán a hídnak, baloldalt, a Román Evangélista Egyház szerény imaháza húzódik meg a str. Ardealul – str. Ioseph Gabriel kereszteződésben. Kicsit tovább, jobbra az Alfa Center bútorlerakatot látjuk, majd folytatva utunkat, a Vám utca (str. Ion Barac) és a bd. Dâmboviţa kereszteződésében, a villamos-elágazás környékén baloldalt, egy vadonatúj román baptista Betania imaházat láthatunk. Most már Józsefvárosban vagyunk! Előre a Preyer utca (str. Josef Preyer) kivisz a Scudier térre (bd. Regele Carol I), jobbra pedig kimehetünk a Bégához.

 

59 Boér Jenő 20 évvel ezelőtt hunyt el Johnny Weissmüller, Heti Új Szó, 2004. január 16.

Temesvár Városának Polgármesteri Hivatala és Temesvár Helyi Tanácsa támogatásával létrejött projekt.

© 2017 www.banaticum.ro
webdesign by sandorosz