Delesega Gyula – Temesvári Kalauz / Fratélia

Tartalomjegyzék

Újkissoda, Besenyőtelep

A XIX. és a XX. század fordulóján alakultak ki, közigazgatásilag mindkettő Temesvár VI. kerületét alkotja a hivatalos Fratelia néven, 1948-ban csatolták Temesvárhoz. Legjobb, ha a Belvárosból az Erzsébetvárost Józsefvárostól elválasztó Hunyadi út (bd. 16 Decembrie 1989) – Sági út (calea Şagului) vonalán közelítjük meg, jobbra térve a str. Ana Ipătescu útelágazásnál, ahol egy nagyméretű 1996-s Victor Gaga mészkőalkotás állít emléket a II. világháborús román katonáknak.

Újkissoda, vagy Újkisóda (Neukischoda, Fratelia A), magyar neve a közelben lévő Tesöld község román elnevezéséből -Chişoda- származik. Besenyőtelep az egykori Bessenyei, ottani földtulajdonos család, nevét őrzi. Kettőjük válaszvonala az 1932-ben megszüntetett báziási vasút töltése (strekk) vonalán húzódó Bolyai utca (str. Ioachim Miloia). Itt, is mint Ferencfalunál, a falusi jelleg uralkodik. Megalakulását 1904-től számítják. Kezdetei egy Kende52 nevű téglagyáros tevékenységéhez kötődnek, a gyár köré épített házak először Kende-telepet alkották.

Újkissodai római katolikus templom

142.kép – Újkissodai római katolikus templom

Önálló római katolikus egyházközsége 1922-ben alakul (azelőtt Szabadfaluhoz tartozott), de 1926 június 13-án elhelyezik a templom alapkövét a mai str. Ana Ipătescu és str. Chişodei találkozási élében. Szent József tiszteletére szentelik fel 1930 július 6-án a 43 méter hosszú, 13 méter széles és kereszttel együtt 34 méter magas, Makay Elemér tervezte templomot (142. kép). Dacára a lekerekített ajtó- meg ablakíveknek, az épület kívülről is, belülről is, gótikát sugároz. Négy, g-moll hangnemű harangja a temesvári Novotnyá-ban készült, toronykeresztje 128 kg. Haag Ferenc művét, az Utolsó vacsora festményt 1978-ban kapta a templom, ajándékba a művésztől, orgonáját (G. Weiß Zellingen/Main) pedig 1995-ben. A plébánia, jobboldalt a Sági út fele, a str. Ana Ipătescu-n van, szép nagy, háromnyelvű márványtábla hirdeti ittlétét.

Természetesen nem hiányozhat az ortodox templom sem, a str. Chişodei-n emelkedik, közel a katolikushoz. Szent Péter és Pálnak volt 1964. április 26-án szentelve, a craiovai Szent Demeter templom stílusában épült, bejárati oszlopai csillogó fehérmárvánnyal vannak kirakva. Említsük meg, hogy nem messze a templomtól, a Legelő soron (str. Izlaz), a str. Chişodei és str. Herculane között, az iskola mellett, van a kerület volt mozijának, a Munkás-nak az épülete.

Újkissodai református templom

143.kép – Újkissodai református templom

Utunkat az ortodox templom mögötti középső utcán folytatva – str. Herculane – a str. Emile Zola utca kereszteződésében (81. szám) szemünkbe ötlik az Újkissodai református templom (21,28 m magas) tornya büszke kakassal (plusz 1,5 m) és épülete (143. kép). Nt. Bálint Sándor lelkipásztor 1997-től gyűjtötte rá a pénzt, 2016. április 30-án lett felszentelve a régi imaház megmaradt része mellett, a 12 x 12 méter területen 185 férőhelyes, karzatos Isten háza. Első tervét a gyulai (Magyarország) Nemes Roland készítette, majd változtatások után a temesvári Bauproiect cég kivitelezte. Bejáratánál márványtábla hirdeti: PRAETERITA GAUDIA, FUTURA SPEES (Múltunk öröm, jövőnk remény)/Ez falak békével s hittel épültenek/Békesség és hit van most is tetőnk alatt,/Békességünk, hitünk reméljük megmarad/TEMESVÁR 2016. ÁPRILIS 30. Külön figyelmet érdemel a szószék feletti sugaras dísz.

Innen, körülbelül 1,5 … 2 km séta után el lehet jutni az újkissodai temetőbe (Nicoreşti temető), jobbra indulva a str. Emile Zola-n, a str. Bujorilor-nál pedig balra, majd a str. Nicoreşti-re ráérve jobbra és fel is tűnik a temető.

Magyar hadifoglyok sírja Újkissodán

144.kép – Magyar hadifoglyok sírja Újkissodán

Ide temették el jeltelen sírba a nem túl messze levő, str. Emile Zola-val párhuzamos str. Izlaz-beli kórházból (a mai 15. számú iskola épülete) az 1945. január – április között hastífuszban elhunyt magyar hadifoglyokat. A temető római katolikus kápolnájában levő emléktáblára a Matricula defunctorum Parohiae rom.-cath. Frateliae, tomus I, pag. 110-125 –ből kimásolt 116 név íródott velük (Andrásy Sándor, 2006-ban felszentelve). Emlékükre obeliszk került a temető fala felé eső jeltelen sírra (144. kép), Radó Sándor intézése által a Heti Új Szó Baráti Köre gyűjtötte pénzből, melyet az SC Panţuri cég kivitelezett . Ezt felszenteltek 2009. július 4-én Ft. Túri László akkori nagyprépost, újkissodai plébános, Ft. Szilvágyi Zsolt püspöki helynök és Nt. Higyed Imre református lelkipásztor.

Nem messze van 16 ismeretlen német katona sírja is (Unbekanten deutsche Soldaten). De el lehet jutni ide, ha a római katolikus templomtól jobbra térünk a str. Fratelia-n, majd balra a str. Bujorilor-n és a str. Nicoreşti-nél jobbra.

Besenyőtelepi római katolikus templom (Fotó: Orosz Sándor)

145.kép – Besenyőtelepi római katolikus templom

Besenyőtelepre (Fratelia B) Újkissodáról, a str. Ana Ipătescu – str. Victor Hugo vonalán, vagy az Erzsébetvárosi templomtól, a Telekház térről (pţa. Nicolae Bălcescu) a Korona utca (str. Independenţei) – Újlaki utca (str. Drubeta) – str. Pavlov mentén, mindként irányból a 7-es villamos mentén érkezhetünk.

A két irány találkozásánál látható az 1928-ban Nagyboldogasszonynak szentelt Besenyőtelepi templom (145. kép). Tornya nincs, de három haranggal felszerelt haranglába igen. Úgy ez a templom, mint az előbbiekben ismertetett újkissodai, eredetileg a szalvatoriánusokra volt bízva, most pedig az újkissodai plébániához tartoznak.

Blank ház (Fotó: Orosz Sándor)

146.kép – Blank ház

Az útkereszteződés másik sarkán a negyed elemi iskolája van. Ellenkező irányban, majdnem szemben a templommal, Erzsébetváros felé a str. Pavlov-on, nagy kertes telken, egy most igen leromlott állapotban lévő ház, a templomnál régebbi híres mulató, a Blank (146. kép) áll, volt a városi könyvtár kerületi fiókja is. A második világháború után, egy bizonyos Váradi bácsi vezetésével alakult műkedvelő színjátszó csoport Blankban tartott nagysikerű előadásaira az egész Temesvárról jött a közönség. Részben ebből a csoportból került ki 1953. elején a Temesvári Állami Magyar Színház társulata.

 

 

52 Boér Jenő Agónia a túlélésért – Agonie für das Überleben, Helicon, Temesvár, 1999.

Temesvár Városának Polgármesteri Hivatala és Temesvár Helyi Tanácsa támogatásával létrejött projekt.

© 2017 www.banaticum.ro
webdesign by sandorosz